Nu regnar det i Indien:-)

Skrivet: 2014-05-15 16:16

Västra Indiens te-producenter, som var oroade över tillgången på te från Assam och Bengal bara för ett par dagar sedan, har dragit en suck av lättnad när regn vräkt ner i två av de stora te-producerande regionerna i landet - Assam och Bengal.  Efter en lång torka som drabbat den första skörden, First flush, har man nu fått framtidshopp. Dock kommer nog den totala produktionen under 2014 minska med ca 10%.

Harendra Shah, ordförande i Federation of All India Tea Traders Association, "-Vi var oroliga att om produktionen skulle påverkats under den andra skördeperioden, då skulle det ha påverkat priserna. Tillgången skulle ha minskat i västra Indien, där efterfrågan är på uppgång. De små detaljhandlarna skulle ha varit värst drabbade. Men nu när regnen har kommit i Assam och Bengalen, är vi lättade. Då den största skörden görs under senvåren och sommaren bör den inte påverkas av torkan som varit. "

Dock är det fortfarande kritiskt då torkan som har varit den värsta sedan 1988 har helt torrlagt vattenreservoarer och floder. Detta påverkar tillgången till ström vilket påverkar produktionen negativt. Prishöjningar på te är nog att vänta i någon form.

Så det är med spänning vi följer utvecklingen i Indien, samtidigt som vi hoppas på att solen och värmen kommer till oss.
Må väl
Fredrik

Källor: Ecomomic times. Times of India

DEAL OF THE DAY

Lundablandning ® - Tepåsar

 
 
89 kr SENAST SåLDA VARA